תלמיד יקר: זכותי שתילמד !

– עו"ד אהוד פלג –

זכותי כצרכן לדרוש מן המדינה להקנות בבתי – הספר את ערכי ההגינות
למנהלי התאגידים לעתיד

החלה שנת הלימודים תשע"א. האם היא טומנת לנו בחובה בשורה חברתית חדשה ? האם בסופה יידעו המנהיגים לעתיד מקרב התלמידים לקבל החלטות טובות ומתחשבות יותר ? האם יותר נהגים לעתיד יידעו לכבד את חוקי התנועה ? האם הסוחרים ואנשי העסקים לעתיד ינהגו לאחריה ביושר ובהגינות עם לקוחותיהם ? והאם תושבי הארץ יתייחסו בסובלנות גדולה יותר לתושבים בני בית אחר, מוצא אחר, או אמונה אחרת ?

זכותנו כאזרחים לדרוש שמערכת החינוך תשקוד על מטרות אלה ותעשה לקידומן בסדר העדיפויות שלה.

אדם אינו חי לבד, ולחיים בחברתם של אנשים נוספים, יש גם היבטים שהסדרתם אינה מובנת מאליה. היבטים אלה הופכים את יחסי הגומלין בין בני-האדם למקור אפשרי של פגיעות ונזקים לפרט, ופוגמים בתמונת החברה בה היינו רוצים לחיות.

נהג שלא יתן לאחר זכות קדימה בצומת, כי איש לא חינך אותו על ברכי ערך ההתחשבות בזולת או כיבוד החוק, הוא נהג שעלול לפגוע בי ובאנשים היקרים לי. זכותי לדרוש מן החברה לדאוג לכך שנהגי העתיד ייצאו אל הכביש עם מטען ערכי שיבטיח את שלומי.

מנהל של חברת סלולר שמחבר חוזים ובהם תנאים קשים  הפוגעים בצרכנים,  הוא כנראה אדם שלא עבר תהליך חינוכי שטיפח בו את ערך ההגינות, ואת האופן בו ניתן לשלבו עם הדאגה הלגיטימית לאינטרסים שלך.

זכותי לדרוש מן החברה ללמד את אותם מנהלים לעתיד להכיר בחשיבותו של ערך זה ושל ההתנהלות לאורו בחיי המסחר בפרט, וביחסים הבין-אישיים בכלל.

את המטען הערכי הזה ניתן לרכוש בבית ובמערכת החינוך (כתחנה אחרונה – גם לצה"ל יש תרומה בנושא). בנושאים כה חיוניים, החברה אינה יכולה להסתמך על הבית שיעשה את מלאכתו נאמנה; היא חייבת לדאוג לכך בעצמה. ברוב המקרים יתגלה שגם הייתה לכך הצדקה.

למערכת החינוך תפקידים חברתיים חשובים, מעבר לסיפוק האינטרס האישי של רכישת ידע ומיומנויות למידה שהיא אמורה להקנות לתלמיד הבודד.

היא מעניקה נקודת זינוק חשובה לחיים ותורמת לאפשרות של מובילות חברתית ולצמצום הפערים. היא גם מטפחת את האיכות האינטלקטואלית והטכנולוגית של מדינת ישראל.

אולם בצד תפקידיה אלה אחראית מערכת החינוך גם על עיצוב והטמעת הנורמות ההתנהגותיות הראויות במדינה.

הגיע הזמן, אם כן, שנתייחס אליה לא רק כמסגרת להקניית ידע, אלא קודם כל כ"בית-היוצר לנישמת  האומה", כפי שהגדיר זאת בצורה כה קולעת בית הספר "ביאליק" בטורונטו; את הציפיות ואת הדרישות ממנה יש להגדיר בהתאם לכך.

בין הדברים החשובים ביותר שעל מערכת החינוך להקנות לאזרחי המחר, נמצאות אותן הנורמות המבטאות את הערכים לאורם אנו מבקשים לנהל את חיינו.

אם חפצים אנו למגר את האלימות מרחובות הערים, חייבת המערכת להקדיש הרבה יותר זמן ומאמץ לטיפוח הכבוד לזכותו של אדם לביטחון פיזי וללימוד דרכים שונות ליישוב סכסוכים.

תופעה פסולה אחרת הפוגעת בצרכנים בישראל בהיקפים גדולים היא התנהגות חמדנית וערמומית של אנשי עסקים ואנשי מכירות, המקדשים את מלאכת גריפת הרווחים על חשבון כיבוד זכויות הצרכנים. היקפים אלה עשויים להצטמצם משמעותית, אם בתי-הספר יקדישו יותר שעות להטמעת ערכי היושר וההגינות בקרב התלמידים ולהגברת המודעות לזכויות הזולת ולחובה לכבדן .

סקירה חטופה של התקשורת בכל יום תצביע לנו על החסר הגדול שיש לנו בנושאים אלה.

מרבית הכותרות עוסקות בהתנהגויות המבטאות נורמות קלוקלות, מכערות את הנוף האנושי בישראל ומעכירות את מצב הרוח הלאומי.

למדנו כי האדם הוא במידה רבה האדריכל של גורלו; הדבר נכון גם לגבי חברה ומדינה.

אמר רבי נחמן מברסלב: אם אתה מאמין שאפשר לקלקל – האמן שאפשר לתקן.

בראשיתה של שנה חדשה, ושל שנת הלימודים החדשה, אנו רוצים להאמין כי מערכת החינוך תתקן לנו את הקלקולים החברתיים הרבים ותיצור לנו חברה הוגנת יותר לצרכנים, תחבורה בטוחה יותר לנהגים ומדינה המתחשבת יותר באזרחים.

ביחד עם האמונה צריך גם לדרוש זאת ממנה.