ראיון ברדיו "קול רגע" בתאריך 29 באוקטובר 2021

עם מנהל המרכז לקידום ההגינות בישראל,

עו"ד אהוד פלג.