סקר המרכז לקידום ההגינות בישראל : הציבור לא מאמין להבטחות בחירות של פוליטיקאים

75% מהציבור מודיע שמידת ההגינות של הממשלה היוצאת תשפיע על שיקולי הצבעתו בבחירות הקרובות

המרכז לקידום ההגינות בישראל בדק לאחרונה את מידת ההגינות של הממשלה היוצאת לדעת הציבור הישראלי, את דעתו על הגינותם ואמינותם של הפוליטיקאים ועד כמה הדבר ישפיע על שיקולי הצבעתו בבחירות הקרובות. הסקר בוצע על מדגם ארצי מייצג של האוכלוסייה בישראל, על ידי מכון המחקר גיאוקרטוגרפיה בראשותם של פרופ' אבי דגני וד"ר רינה דגני.

הממצאים העיקריים:

  1. 59% מהציבור חשים שהממשלה לא התייחסה אליהם בהגינות (71% מהחילוניים ו- 43% מהחרדים). 2. 75% מהנשאלים אמרו שמידת ההגינות של הממשלה היוצאת תשפיע על שיקולי הצבעתם בבחירות הקרובות     (מבין אלה הסוברים שהממשלה היוצאת לא התייחסה אליהם בהגינות, 82% ענו כי מידת ההגינות תשפיע על שיקולי הצבעתם).
  2. 72% מבין אלה שחשים שהממשלה לא התייחסה אליהם בהגינות והצביעו בבחירות הקודמות בעד אחת המפלגות שהרכיבו אותה, לא יצביעו עבור המפלגות האלה בבחירות הקרובות (בעוד רק 22.5% מאלה שחושבים שהממשלה כן התייחסה אליהם בהגינות והצביעו בבחירות הקודמות בעד אחת המפלגות שנכללו בה, לא ישובו להצביע עבור אותן המפלגות בבחירות הקרובות).

4.כחצי (49%) מהנשאלים שהצביעו בבחירות הקודמות עבור אחת המפלגות המרכיבות את הממשלה, אמרו כי לא יצביעו עבור מפלגה כזאת בבחירות הקרובות.

בנושא זה יש פער בולט בין מצביעים חילוניים ומצביעים חרדים: אצל החילוניים 73% מאלה שהצביעו עבור מפלגה שנכללה בממשלה היוצאת, ענו שלא יצביעו עתה עבורה, לעומת  17.5% בלבד אצל החרדים.

  1. 68% מהמשיבים קובעים שאי אפשר להאמין להבטחת בחירות של פוליטיקאי ועוד 28% קובעים שאי אפשר להאמין להבטחת בחירות של פוליטיקאי שהפר בעבר הבטחת בחירות – בסך הכל 96%(!) לא מאמינים לפוליטיקאי שהפר הבטחת בחירות בעבר.
  2. למעלה מ-75% של הציבור קובעים כי תנאי מקדים ומחייב לכניסת מועמד או רשימה לכנסת, הוא התחייבות חתומה להגינות.

פרופ' אסא כשר, חבר המועצה הציבורית של המרכז לקידום ההגינות, אומר כי אירועי השנים האחרונות, גם בארה"ב וגם בישראל, מטלטלים את אחת מאבני היסוד של המשטרים הדמוקרטיים: שלטון הפוליטיקאים. במצב תקין ובריא, הפוליטיקאים מייצגים נאמנה את הציבור, והקהל הרחב נותן אמון בפוליטיקאים. על כל זה מוטל היום צל כבוד. חובה לשנות את המצב לחלוטין. הסקר שלפנינו לא רק מבטא את הטלטלה, אלא גם מצביע על התחלת תהליך הריפוי: הפוליטיקאים חייבים להיות הגונים. בבחירות עליהם להתחייב בפנינו להיות כאלה.

עו"ד אהוד פלג, מנהל המרכז לקידום ההגינות בישראל, אומר כי הסקר מצביע על כך שההגינות מהווה שיקול משמעותי באופן הצבעת הבוחר, ולכן כדאי שהפוליטיקאים ישקלו מחדש אם חוסר ההגינות משתלם להם בסופו של דבר. במצב הנוכחי, בו מרבית הציבור לא מאמין להבטחות בחירות של פוליטיקאים, נשאלת השאלה לשם מה אנחנו זקוקים בכלל למערכת בחירות שעולה לנו מאות מיליונים, אם אין ערך להבטחות שניתנות במסגרתה.

המרכז לקידום ההגינות בישראל הוקם על-ידי טובי המומחים בתחומי ההתנהגות האנושית, במטרה למצב את ההגינות – התייחסות לזולת בכבוד, ביושר ובהתחשבות ומבלי לנצל חולשות או מצוקות– כנורמה מנחה להתנהלות במרחב הציבורי בישראל.

לפרטים נוספים: 052-367-7590

https://www.maariv.co.il/elections-2021/Article-822903