נאום בכנסת חינוך להגינות

– עו"ד אהוד פלג –

המנהיג ההודי האגדי מהטמה גנדי מנה בין שבעת החטאים החברתיים גם  את החטא של מסחר ללא מוסר. המועצה הישראלית לצרכנות קובעת בצער כי חיי הסחר במדינת ישראל נגועים בחטא החברתי החמור הזה של חוסר הגינות. מובן כי לא כל אנשי העסקים בישראל הם חוטאים; מובן גם כי לא כל הצרכנים צדיקים;

אך 40,000 התלונות המגיעות למועצה לצרכנות מדי שנה, עם שיעור של כ- 80% תלונות מוצדקות, מבהירות לנו כי לפנינו תופעה נרחבת ולא מקרים בודדים.

כדי להמחיש מול מה צריך עם ישראל להתמודד נמנה כמה מקרים:

  • אתר מכירות שמנצל קשישה חולת סרטן ומוכר לה תכשיטים בלמעלה מ- 70,000 ₪.
  • חברת מכירות שמשכנעת קשישה בת 90 לקנות טאבלט בערך של 1,900 ₪, שבנוסף לכל גם מגיע פגום.
  • חברת שירותי רפואה שמכרה מנוי לצרכנית כדי לטפל בבתה הנכה, אך בכל פעם שהתקשרה להזמין שירותי אמבולנס נענתה כי אין אמבולנס פנוי בנמצא.
  • חברת אופטיקה שהכינה משקפי מולטיפוקל לצרכנית שכלל אינה מתאימה לסוג משקפים כזה וסרבה להחזיר לה את כספה.
  • חברת נסיעות ששיבשה שמו של צרכן על כרטיס טיסה, ולמרות שהסב את תשומת ליבה לכך ונענה כי השגיאה תוקנה, לא הורשה לעלות לטיסה מאחר והטעות לא תוקנה. החברה סרבה כמובן להחזיר לו את כספו.
  • מכון כושר שסגר בריכה אך סירב לאפשר לצרכנית להפסיק את המנוי שרכשה רק כדי לשחות בבריכה זו.
  • מכוני לימוד שונים המסרבים לכבד זכותם של צרכנים לבטל עיסקאות למרות שכך קובעות התקנות.
  • חברות תקשורת המחייבות צרכנים בחשבונות של צרכנים אחרים ומסרבות להחזיר להם את הכספים המיותרים ששילמו לאחר שהדבר מתגלה.
  • והשיא: חברת תוספי מזון שהונתה קשישה בת 78 ומכרה לה תוצרים שלא הזמינה בעלות של 83,000 ₪ ומשהדבר התגלה- סירבה להחזיר לה את כספה.

הדבר החמור ביותר אולי בקשר לתופעת חוסר ההגינות בחיי הסחר  הוא שהיא הפכה לנורמה  בעיני אנשי עסקים רבים, עד שהם כלל לא מוצאים צורך להתבייש בה.

לפני כשנתיים, בכנס של המרכז הישראלי לניהול, הופיע מנכ"ל חברת ענק ומבלי לגמגם ובלי להתנצל הסביר למשתתפים: לא נוכל יותר להנחות את עובדינו לומר חצאי אמת לצרכנים, כי למחרת הם בודקים הכל ברשתות החברתיות כלומר מודה מנהל החברה כי היתה לעובדים הנחיה מגבוה להסתיר מידע מן הצרכנים, וכי נוהג זה נפסק לא בגלל חרטה ונקיפות מצפון,  אלא מפני שהוא לא עובד יותר, כי הצרכנים הפכו חכמים ומשווים מידע ברשתות החברתיות.

המיגזר העיסקי מתגאה בדרך התנהגות כזו, במסגרת סגידתו למונח "מיקסום רווחים", אותו הוא מקדש על-פני כל ערך אחר.

אנשי עסקים שנוהגים כך מבטאים תפיסה מעוותת של הפחד הישראלי הידוע להתגלות כפראייר,  באופן שנלקח למחוזות רחוקים מדי;  על פי תפיסה זו, אם אינני מנצל כל מי שאני יכול, כמה שאני יכול בכל פעם שאני יכול, לא אזכה להערכתם המקצועית של עמיתי לעסקים, כי הרי יכולתי להרוויח יותר, והרווח, לפי תפיסה זו, הוא הדבר היחיד שחשוב.

משה רבנו  כשירד מהר סיני וראה את הסגידה לעגל הזהב , שבר את לוחות הברית. היום הוא לא היה צריך לעשות זאת: אנשי עסקים רבים היום – גם סוגדים לעגל הזהב וגם שוברים בעצמם את לוחות הברית של עקרונות המוסר בחיי הסחר.

חוסר ההגינות במיגזר העיסקי הוא האויב הקבוע של המועצה הישראלית לצרכנות ארגון הצרכנים היציג בישראל, שנתקלת בו בכל אחד מערוצי פעילותה הרבים. זה כבר הפך לתת-תרבות תרתי-משמע, ולא לתפארת מדינת ישראל.

לפיכך החלטנו במועצה לא להסתפק בהתמודדות בעקיצות וביתושים, אלא לנסות לייבש את הביצות הערכיות. יאנוש  קורצאק' אמר שלתקן את העולם פירושו לתקן את החינוך.

בסיכום עם משרד החינוך הוחלט שהנושא המרכז ביום הצרכן 2014 יהיה החינוך להגינות.

אנשי העסקים שיפגעו מחר בצרכנים, הם היום תלמידים במערכת החינוך. יש לנו היום הזדמנות, בפעילות חינוכית הולמת, למנוע את התופעה ולשפר את דמותם של חיי המסחר העתידיים בישראל.

מחלקת החינוך של המועצה פיתחה בשיתוף פעולה עם צוותים מקצועיים ממשרד החינוך, מערכים חינוכיים ל- 3 רמות גיל והם מועברים ביום הצרכן הזה בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות, שם הם נלמדים במסגרת התכנית לחינוך פיננסי בהנהלתה של המפקחת למדעי החברה דניאלה פרידמן.

יום הצרכן הבינלאומי מצויין בעולם כל שנה סביב ה- 15 במרץ, כי ביום זה נשא הנשיא קנדי את הנאום המפורסם בקונגרס בו הניח את היסוד לזכויות הצרכן הבסיסיות ביניהן ניתן למנות את הזכות למידע, הזכות לבחירה מושכלת, הזכות לפיצוי, הזכות להישמע, הזכות לחינוך, הזכות לאספקת צרכים בסיסיים, הזכות לבטיחות, והזכות לסביבה בריאה. אבל יש זכות אחת שעומדת ביסוד כל הזכויות האחרות, וזוהי הזכות להגינות.

זכותו של צרכן שבית –עסק יציג לו תמונת נתונים שקופה וישרה, מבלי לנסות להטעותו ומבלי לנצל את חולשותיו ומצוקתו.

במועצה הישראלית לצרכנות נלחמים יום יום על זכותם להגינות. במאבק הזה המועצה לצרכנות לא לבד. הבית הזה, ועדות הכנסת וחברי הכנסת עמלים יום יום וללא הרף להרחיב את רשת ההגנה הצרכנית. אני מבקש להודות לועדות החינוך והכלכלה של הכנסת – ליו"ר הועדות ח"כ עמרם מצנע ופרופ' אבישי ברוורמן, וכן למנהלות הועדות, גב' יהודית גידלי וגב' לאה ורון, שהקדישו את הישיבה המיוחדת הזו להעלות על נס  את התכנית הזו של חינוך להגינות.

אני מבקש להודות למשרד החינוך שנרתם לנושא והחליט להקדיש זמן לימודי להעברת התכנית החשובה הזו.

ואני מבקש להביע את הערכתי לבתי-הספר שנטלו חלק בתכנית ול-12 בית הספר שעלו לגמר, והעבירו בצורה יצירתית מסר ברור מדור המחר של הצרכנים לדור המחר של אנשי העסקים: לא הוגן – זה לא עסק.