מנהיגות והשפעה אזרחית

– עו"ד אהוד פלג –

רקע

קיימים שלושה רבדים של מערכות-יחסים בין הפרט לבין המסגרת האנושית אליה הוא משתייך:

 1. הפרט הסביל: אחד מבין כולם. יודע להסתגל לסביבתו, חי בשלום עם האנשים שמסביבו וממלא את חובותיו כנדרש.
 2. הפרט הפעיל: הפרט היוזם, המבקש גם להשפיע על המסגרת האנושית שלו ומפעיל חשיבה יצירתית ביחס לצרכיה.
 3. הפרט המוביל: המנהיג, הפרט שהגיע למסקנה כי הוא רוצה ומסוגל להוביל את המסגרת האנושית על-פי דרכו, ולקראת המטרות שעל-פי אמונתו מגשימות את טובת המסגרת.

מטרה

המשתתפים לומדים ומתרגלים כלים להגברת יכולת ההשפעה שלהם על קביעת גורלם, השגת מטרותיהם ועיצוב המסגרות האנושיות בהן הם חיים ופועלים.

שיטה

קורס בן 56 שעות באוריינטציה סדנאית-יישומית, המבוססת על דיונים, הפעלות, ניתוחי-אירועים ותרגילי-משימות, ובשילוב משימות-אמת מתחום האזרחות הפעילה.

נושאי הקורס

 • יכולת ההשפעה של פרט במסגרות אנושיות
 • השפעה על סיכויי הצלחה במהלך ביצוע משימה – מפתח המצויינות
 • גבולות היכולת האנושית – האם יש משימה בלתי אפשרית?
 • מכפילי כוח: שותפות המעשה (אמנות הסינרגיה)
 • מכפילי כוח: שרשרת ההשפעה – היכולת להשיג מטרות באמצעות הפעלה עקיפה
 • אומץ לב – אישי וציבורי, התגברות על מחסומים פנימיים
 • היקף האחריות של מנהיגים – אחריות וסמכות על מערכת אנושית
 • תכנון והובלת משימות באפס ליקויים – אמצעי שליטה של מנהיג
 • אפקטיביות בהעברת מסרים – תקשורת פנים ארגונית, שכנוע ופרסום,
 • הבחירה האתית – בחיים ובמנהיגות
 • תהליך קבלת החלטות משולב ערכים – שילוב ערכי הארגון בהתנהגות הארגונית
 • ניהול דיון של צוות מקבלי החלטות
 • אזרחות פעילה – יישום אחריות אישית, יומיומית וכוללת לנעשה במדינה
 • פרוייקטים ישומיים בתיקון ליקויים ציבוריים תוך התמודדות ושיתוף פעולה עם רשויות ציבוריות

קהל היעד

הסדנה מתאימה במיוחד לבעלי תפקידים ולמועמדים לתפקידי מנהיגות בארגונים, וכן לפעילים חברתיים ולפעילי ציבור.

בוגר הקורס

 • אדם היודע לעצב את גורלו האישי ולהפיק את המרב מעצמו
 • איש-צוות היודע לתרום להעלאת הנורמות והתפוקות של צוותו
 • אזרח המודע לאחריותו האישית, היומיומית והכוללת למתרחש במדינה וליכולתו לתת לה ביטוי מעשי
 • מנהל היודע להוביל משימות לביצוע מוצלח
 • מנהיג היודע להוביל אנשים

מנהל הקורס

אהוד פלג, משפטן ואיש חינוך, בעל משרד "אתגרים" למנהיגות ולאזרחות משמעותית, לשעבר מנהל היחידה לאקטואליה ולחשיבה ערכית במטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית, עומד בראש ה"פורום לביקורת ציבורית", ומתמחה בפיתוח ובהפעלה של צוותי אזרחות פעילה לטובת הקהילה והמדינה.