מילים ולחן: אהוד פלג
הפקה מוזיקלית: דן ציפורי
א.
מדי יום בחדשות
ידיעות מייאשות
אין סובלנות
ואין הגינות
והתחושות קשות
ב.
אם לשווא חיפשת אמינות
אם שבעת מן החוצפנות
אם סלדת מבריונות
אל תעשה לחברך
ג.
מה שאתה שונא – אל תעשה
מה שאתה שונא – אל תעשה
מה שאתה שונא – אל תעשה
אל תעשה לחברך
ד.
גם אם מסביב שחור
מישהו מדליק את האור
נוביל פה שינוי
ממצוי לרצוי
עד שהטוב יחזור
ה.
אם נדע לפתוח את הלב
אם נלמד לתת חיבוק אוהב
אם אחים נפעל פה לקרב
כך תעשה  לחברך
ו.
מה שאתה  שונא – אל תעשה
מה שאתה  שונא – אל תעשה
מה שאתה  שונא – אל תעשה
אל תעשה לחברך