לבכות כל הדרך מן הבנק

– עו"ד אהוד פלג –

מר ישראלי עשה את דרכו אל הבנק כשהוא מהרהר במה ששמע זה עתה מחברו, לקוח של בנק אחר, אותו פגש במקרה ברחוב.

החבר סיפר לו כי החליט לאחרונה להעביר את חשבונו לבנק חדש, שבו עמלות העו"ש אמנם מאוד גבוהות: 2.20 ₪ לפעולה בערוץ ישיר, ו-6.90 ₪ לפעולת פקיד, אולם הריבית על האוברדראפט היא רק 11%.  מעניין, חשב מר ישראלי, אצלי הריבית על האוברדראפט היא 14% ולעומת זאת העמלה על פעולה בערוץ ישיר היא 1.40 ₪ ועל פעולת פקיד 5.5 ₪. באיזה בנק יותר משתלם לי לנהל את חשבון העובר ושב שלי, אם אני נמצא באוברדראפט קבוע של 2,500 ₪ ומבצע בחודש 12 פעולות פקיד ו-18 פעולות בערוץ ישיר?

תוהה ומבולבל הגיע מר ישראלי לבנק שלו, והשלים עם העובדה כי כנראה לא יידע לעולם את התשובה.
סיפור זה איננו דמיוני , למרות שהוא  מאד מעצבן.

במחקר שערך מכון גיאוקרטוגרפיה עבור המועצה לצרכנות על מדגם ארצי מייצג , כשלו 70% מן הנשאלים בניסיון להשיב על שאלה זו.

זוהי בתמצית האמת העצובה על מצבו של ציבור לקוחות משקי הבית בתחום הבנקאות.

הצרכן הממוצע הוא למעשה לקוח שבוי בבנק שלו: אין לו יכולת השוואה, לכן אין לו גם יכולת מיקוח והוא אינו עובר מבנק לבנק.

התוצאה היא ברורה וכואבת: השירותים הבנקאיים למיגזר הפרטי יקרים מדי ולציבור אין יכולת התגוננות.

הסיבה העיקרית לכך היא כי בבואו להשוות את עלות השירותים הבנקאיים בין הבנקים השונים, נתקל הצרכן בערבוביה של עמלות עו"ש בשקלים וריביות באחוזים, ואינו יכול למצוא את ידיו ורגליו בתסבוכת המתמטית .

הבנקים נהנים מאד ממצב זה ורוקדים לצלילי המטבעות והכספים שהם המחיר למוגבלותו זו של הציבור. אין להם שום כוונה לשנות את המצב, ולהיפרד מן התרנגולת המטילה ביצי זהב.
המשמעות לציבור הצרכנים היא כבדה – הוא משלם למעלה מ-3 מיליארד שקלים יותר בשנה, בהשוואה למה שהיה משלם לו היה נהנה מן הריבית שמקבל המיגזר העיסקי.

מאותו המחקר של המועצה לצרכנות עולה גם הכיוון לפתרון: 56% מן הצרכנים ענו כי יתחילו להשוות את הריבית על האשראי אם יוציאו מן המשוואה את עמלות העו"ש (פי 4 לעומת המשווים את הריביות היום).

סילוק עמלות העו"ש יסיר איפוא את המיסוך שהן יוצרות, ויחשוף את פער הריביות בין הבנקים ליכולת השוואה של הצרכנים. צרכן שישווה הוא גם צרכן שיוכל להתמקח , ולצמצם  לעצמו הוצאות גבוהות ומיותרות.

זהו המפתח ליצירת התנאים להתנעת תחרות בתחום הבנקאות.
מפתח זה נמצא כיום בידי הממשלה והמחוקק.

הצעת חוק שיזמה המועצה לצרכנות להסדרת בעיית עמלות העו"ש, עולה ביום ראשון לועדת השרים לחקיקה. את ההצעה מובילים 6 ראשי ועדות בכנסת בראשות יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ כרמל שאמה-הכהן, ויו"ר ועדת הכספים משה גפני.

מחאות הקיץ הצרכניות, שפסחו עד עתה על המיגזר הבנקאי, שידרו בצורה מאד ברורה את צו השעה: צדק חברתי וצרכני ומאבק ביוקר המחיה.

הממשלה תקבע ביום ראשון אם ייעשה צדק לצרכנים גם בתחום הבנקאות, או שנמשיך לבכות כל הדרך מן הבנק.