יזכור/ אהוד פלג

קריאת "יזכור" ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל היא לא רק ציווי לזכור את הנופלים. זהו גם ציווי לזכור את המטרה שלמענה מסרו את חייהם ואת החוב שהותירו לנו מעצם קורבנם.
ביום זה שואלים אותנו הנופלים שתי שאלות ממקום שבתם:
א. האם זוהי המדינה וזוהי החברה שעליהן חלמנו כשהקרבנו את חיינו?
ב. מה כל אחד מכם עושה כדי להבטיח שקורבננו לא היה לשווא?

אדם לא יוצא פטור ממצוות ה"יזכור", אם לא ענה על שתי שאלות אלה ביום הזיכרון. ביתר ימי השנה עליו גם לדאוג שתשובותיו בשנה הבאה תהיינה טובות יותר…