יוקר המחיה במבחן הזמן

– עו"ד אהוד פלג –

לעיתים נוצרת אצל הצרכן תחושה שנותני השירות כלל לא מתאמצים להתחשב בזמנו ומתעלמים מן העובדה ש"זמן שווה כסף" גם עבור הצרכנים, ולעיתים גם כסף רב ומיותר.

חוות הדעת של מבקר המדינה בעניין הפיקוח על מחיריהם של מוצרי חלב, שנדונה בכנסת לפני מספר ימים, עסקה בעצימת עיניים ובגרירת רגליים של משרתי ציבור מן המיגזר הממשלתי, שעלתה לציבור במאות מיליוני שקלים שיצאו בפועל מכיסיו.

המבקר חשף בין היתר, כי ההחלטה משנת 2006 להסיר את הפיקוח ממחיריהם של כמה מוצרי חלב מובילים כגון הקוטג', התקבלה בהליכים לא תקינים, לא מקצועיים, בניגוד לחוות דעת מקצועיות ואף בניגוד להחלטת ממשלה קודמת. עוד קבע מבקר המדינה כי ועדת המחירים המשותפת למשרד האוצר ולמשרד החקלאות אף לא טרחה לעקוב אחרי תוצאות החלטתה האומללה, גם לאחר שמחירי המוצרים שיצאו מן הפיקוח החלו להתייקר בקצב וברמות בלתי סבירות.

ועדת המחירים אף לא התייחסה להתרעות שהעלו בלי הרף ארגוני הצרכנים היציגים – המועצה לצרכנות ורשות ההסתדרות לצרכנות – ואף לא למחקר שהציגה בענין זה המועצה לצרכנות בכנסת בנובמבר 2010.

המצב לא תוקן גם אחרי מחאת הקיץ 2011 (מחאת הקוטג') ואף לא לאחר המלצות ועדת טרכטנברג שהוקמה בעקבות המחאה.

דומה שלועדת המחירים לא אצה הדרך, למרות שבזמן שחלף המשיך הציבור לשלם את המחירים הגבוהים בעקבות אותה ההחלטה הבלתי מקצועית שהיא קיבלה.

תחשיב של המועצה לצרכנות העלה כי על הקוטג' בלבד שילם הציבור הישראלי בין השנים 2007    ו- 2011 למעלה מ-760 מיליון ש"ח יותר, לעומת המחיר שהיה עליו לשלם לו נשאר הקוטג' בפיקוח, כפי שחייבו תנאי השוק.

בעקבות דוח טרכטנברג קמה ועדת המזון שבה היו חברים משרד האוצר, משרד התמ"ת ומשרד החקלאות, כדי לבחון את הסיבות למחירים הגבוהים. הועדה החליטה למרבה הצער להסתפק בפתרונות שאמורים לפתח תחרות בעתיד , אך לא התערבה  במחירים הקיימים.

לאור הדוח  החמור של מבקר המדינה, מותר להתייחס בזהירות ליכולת "הניבוי" שיש לועדות  ממשלתיות, בנוגע להבטחת תוצאות עתידיות.

מה שציבור הצרכנים מתקשה להבין, הוא מדוע לא מתקנים באופן מיידי את המחדל, כדי שלא נמשיך לשלם את כספים המיותרים.

בדיון בכנסת דרשה המועצה לצרכנות לבצע את הצעד היחיד שיכול להוריד מחירים בזמן קצר, ולהחזיר לפיקוח מוצר אחד מכל קטגוריית מזון בסיסית, עד אשר המדיניות הכלכלית החדשה תיתן, לשם שינוי ,תוצאות מוכחות בשטח.

אי-הטלת פיקוח מחירים על סל מוצרים בסיסי, שכה נחוץ לשם קיום בכבוד של צרכנים רבים בישראל, מוסיפה חטא על פשע, ועולה לנו, הצרכנים, בזמן יקר, תרתי משמע.

"אל תבזבז זמן, זה החומר ממנו עשויים החיים" – אמר בנג'מין פרנקלין.
בפרפראזה על אימרתו, יש לומר למשרתי הציבור מן המיגזר העיסקי ומן המיגזר הממשלתי כאחד:

"אל תבזבזו לנו זמן, זה החומר ממנו עשוי יוקר המחייה".