יום השואה התשע"ה – הייה אדם!

– עו"ד אהוד פלג –

כל שלבך אינו נפתח אליו מת הוא.אל תרצח! (ש.שלום)

רגישות והתחשבות הן לא רק הדבק החברתי – הנוסחה ללכידות וליחסים בין אישיים תקינים. הן גם ההגנות שלנו מפני אובדן צלם אנוש, מפני אטימות וקהות חושים לסבל אנושי.
הגינות– מונח הדגל של המועצה – מגינה עלינו מפני חוסר אנושיות על כל ביטוייה.
הפשע הנורא של השואה מתחיל קודם כל בחטא היוהרה והאפליה בין גזע לגזע, בין עם לעם, בין אדם לאדם:
יש גזע עליון, יש עמים אחרים שצריכים להיות נשלטים על- ידו, ויש תת-אדם – יהודים, צוענים, הומוסקסואלים – אותם צריך להשמיד.
ההתייחסות היהירה הזאת הייתה הכח המניע שהביא לשואה האיומה.
השואה לא התחילה באחת. היא הייתה תהליך של התדרדרות מוסרית, שראשיתו בהתנשאות, זלזול וחוסר רגישות, אפילו יותר מאשר בשנאה.
האדם,כיצור תבוני, מצווה ללמוד לקח זה וליישמו על-ידי זיהוי הצעד הראשון בדרך להתדרדרות האנושית הזו: הפחתה מערכו של אדם אחר והאטמות לתחושותיו ורגישויותיו.
אולי ההבדל היחיד והאמיתי הקיים בין אדם לאדם-
הוא בין מי שהפנים את הלקח הזה לבין מי שלא.

כל שלבך אינו נפתח אליו מת הוא. אל תרצח!
אהוד פלג