על–פי מודל של אהוד פלג בהשראת יאנוש קורצ'אק

דרך לימוד טובה (ואהובה על התלמידים) היא דרך התנסות
חווייתית, אך כיצד ניתן לחנך לדמוקרטיה, ועוד על דרך של
התנסות, בבית–ספר – שהוא מוסד לא–דמוקרטי?
ביחידה לאקטואליה ולחשיבה ערכית במטח ניתחו את הקושי
שמעמידה התנסות דמוקרטית בפני מוסד לא–דמוקרטי וניסו
להבין את שורשיו. בית–הספר איננו מוסד דמוקרטי, כי לא חל
בו עקרון השוויוניות – שוויון בזכויות ובחובות בין כל האנשים
המשתייכים אליו. ניתן להבחין בו לפחות בשני מעמדות – המורים
והתלמידים.

בין הסיבות לכך מונים את התנגדות המורים למה שהם תופסים
כ"איום" על מעמדם, אם יושוו זכויות התלמידים לשלהם, וכן
את התפיסה לפיה אין מקום להשוות מעמד של ילדים לזה של
אנשים בוגרים.

על רקע זה פיתחה היחידה את המודל המיוחד שלה. את
ההשראה, קיבלו אנשי היחידה מחברת הילדים של המחנך
הדגול יאנוש קורצ'אק. קורצ'אק האמין אמונה בלתי–מעורערת
בכוחות הגנוזים בנפש הילד ושלח אזהרה למחנכים ולהורים:
לא לכפות או לשבור ולא לשים את ידינו הכבדות על כתפיו
הרכות של הילד.

(מתוך הספר: "עם הילד")
על יסוד עקרונות אלה והתאמתם למערכת החינוך הישראלית
גובשה ביחידה לאקטואליה ולחשיבה ערכית "חברת–הילדים
הדמוקרטית".

בהנחיית אנשי היחידה, מגדיר הצוות הפדגוגי בבית–הספר את
גבולות המתחם שהוא מוכן להעביר לאחריות התלמידים, על–
פי רוב – ניהול הפעילות החברתית והסדרת היחסים בין
התלמידים לבין עצמם. על בסיס מיתחם זה מנסח הצוות את
"כתב–ההסמכה" של חברת–הילדים הדמוקרטית – מסמך המעביר
את תחומי האחריות שהוגדרו לסמכותם של התלמידים. בתוך
מיתחם זה יקימו התלמידים חברה דמוקרטית אמיתית
ואוטונומית, על–פי דגם הדומה לחברה הדמוקרטית במדינה.

התלמידים עוברים בכתות תהליך הכנה לבנית חברת ילדים
דמוקרטית, התהליך מציג להם את יתרונותיה על פני חלופות
אחרות, בצורה של משחקים ותרגילים מעניינים. התהליך מתבצע
על–ידי מחנכים המקבלים הנחיה ממנחה של מטח.
חברת–הילדים מקימה את 3 רשויותיה – בית הנבחרים שהוא
מועצת–התלמידים, הרשות המבצעת – ועדות הביצוע, והרשות
השופטת – ועדות הברור.

התועלת החינוכית שמפיקים בית–הספר והתלמידים מקיומה
של חברת–הילדים הדמוקרטית ניכרת בבירור מפעילותה:
התלמידים לומדים לכבד את הרעיון הדמוקרטי, כרעיון שמגן
ושומר על זכויותיהם, הם לומדים שזכויות משמען גם זכויות
הזולת והצורך לכבדן, הם לומדים לקבל אחריות על המתרחש
בחברתם ולעמוד באחריות זו, ותחושת המחוייבות החברתית
שלהם מתחזקת. "דמוקרטיה – זה שלנו ובשבילנו" היא התחושה
הבולטת ביותר בקרב התלמידים בחברת–הילדים הדמוקרטית.

מבחינת בית–הספר נוסף יתרון חשוב בהורדת רמת האלימות
המהווה במקומות רבים בעיה שטרם מצאו לה פתרונות יעילים.
סקרים ודיווחי מנהלים שנערכו בבתי–ספר שבהם הפעלת חברת
הילדים הדמוקרטית מצביעים על ירידה משמעותית במקרי
האלימות והגברת הבטחון האישי. רעיון "חברת–הילדים
הדמוקרטית" מתאים להפעלה בכל בית–ספר יסודי ובחטיבות
ביניים – גם בבית–ספרכם.