השימוש הפופוליסטי ב"פופוליזם"

– עו"ד אהוד פלג –

נאצה איומה הגיעה למחוזותינו;גידוף מארץ הגידופים: "פופוליזם".

(אופן ההגייה: בלשונו של רפי גינת: פופוליזם על משקל: סל-מונלה)

השתמש בו- ומיד הרשמת את שומעיך, השתקת את יריביך ויצאת אדם רציני ומבין עניין שאיננו מתרשם מטיעונים רדודים המהווים לדידך עלבון לאינטליגנציה.

במתווה הלוגי המושלם, לכאורה, של הלגלגן הציני, יש רק סדק אחד קטן: כלל לא ברור מי שמו לקבוע היכן עובר קו האינטליגנציה? מהיכן ברות- הסמכא להתיימר ולזהות מהי האמת ומה נכון? ועל פי רוב גם מתקיימת בו האמרה "הפוסל במומו פוסל".

אך, נודה על האמת, יש מידה מסוימת של הצלחה למשתמש במונח זה: הוא מצליח בדרך כלל לעשות דה- לגיטימציה של מושא ביקורתו בעיני שומעים לא מספיק מעמיקים, ולהסיט את תשומת ליבם מן הצורך לבצע בחינה עניינית של נשוא המחלוקת.

כך קורה בימים אלה בעימות שבין המועצה הישראלית לצרכנות לבין בנק ישראל בעניין ביטול עמלות העו"ש של הבנקים.

עמלות העו"ש מהוות תשלום כפול ופסול על החזקת חשבון בבנק, שכן הבנק מרוויח עלינו כבר מן המיליארדים שיש לנו ביתרות הזכות,אותם הוא מלווה וגורף את הריביות לכיסו, וגם מהמיליארדים שיש לנו ביתרות החובה, עליהם הוא גובה ריבית אוברדרפט רצחנית.  (וכלל לא דיברנו על הרווחים העצומים מן הפיקדונות והחסכונות שלנו, אותם הוא משקיע כרצונו, ומן ההלוואות שלנו המכניסות לו ריבית של מאות מיליוני שקלים…).

בנוסף לכל זאת, גובה מאיתנו הבנק עמלה על פעילות העו"ש! עמלה – על מה? על הזכות שלו לשחק בכספים שלנו ולגרוף רווחים.

המועצה לצרכנות קוראת לכך חוצפה.

בנק ישראל שאמור היה לפקח על שוק הבנקאות ולטפל בכשל השוק- לא עשה את עבודתו ולא הגן על הצרכנים.

המועצה לצרכנות פנתה בלית ברירה לכנסת שתבטל בחקיקה את עמלות העו"ש.

בנק ישראל, כדי לחפות על מחדליו בהשארת כשל השוק על כנו,שכח שהוא הרגולטור וחבר לבנקים בניסיון לשכנע את ועדת השרים לחקיקה להתנגד להצעת החוק,על ידי האשמת המועצה ב"פופוליזם".

בכך בנק ישראל איננו רק זונח את תפקידו, אלא מנסה להסיט את הקשב של השרים ולמנוע מהם לבחון עניינית את טיעוני המועצה לצרכנות.

התמודדות עניינית עם טיעוני המועצה לצרכנות המגנה על ציבור הצרכנים בישראל,וכן עם קביעותיהם של מומחים ורגולטורים אחרים בנושא, איננה כנראה נתפסת כצורך מקצועי על ידי בנק ישראל.

בכך הבנק מקווה להעביר החלטה קלה בועדת השרים, גם אם החלטה זו תחטא לאחריות הציבורית של הממשלה ותשאיר על כנו מצב של פגיעה מתמשכת בצרכנים.

יש לקוות כי השרים לא ילכו שולל ויבינו את נסיונו של בנק ישראל לברוח מדיון ענייני בסוגיית עמלות העו"ש בחסות הביטוי המתעתע "פופוליזם".

ולבנק ישראל משיבה המועצה לצרכנות: אם להגן על הציבור הרחב מפני פגיעה רבת שנים ברכושו ובזכויותיו ייקרא פופוליזם, אז אנחנו גאים לשאת בתואר זה.