המלך הוא עירום !

– עו"ד אהוד פלג –

הופעתו של "קופיקס" על מפת בתי-הקפה בישראל הפנתה זרקור למושג, שיש שיאמרו כי ניצב במהות הכלכלה המיסחרית ויש שיראו בו את תמצית החזירות הקפיטליסטית:

"מיקסום רווחים".

הקפה במחיר 5 ₪ (שאליו נתווסף עתה המאפה במחיר דומה) מוציא לשון ארוכה כלפי רווחי בתי הקפה הגובים 12-14 ₪ עבור כוס קפה , ומראה שאפשר  גם אחרת.

נכון, לבית-קפה יש עלויות נוספות – מטבח, שטח גדול יותר, ועובדים נוספים. אך האם הבדל זה מצדיק את הפער הענק במחיר? הוזלת המחירים  בחלק מרשתות בתי-הקפה לאחר השקתו של "קופיקס", מצביעה כנראה על כך שהמחירים הגבוהים לא היו מחוייבי המציאות.

נוצר הרושם כי התימחור הגבוה נועד להפיק תועלת מירבית מרצונם של הצרכנים למצוא להם מקום ישיבה או מפגש מחוץ לבתיהם או משרדיהם, בידיעה שמנגנוני ההגנה הצרכניים – הבירור המוקדם והשוואת המחירים – לא יפעלו במקרה זה.

חסידי כלכלת השוק יראו בכך אולי ניצול לגיטימי של הזדמנות עיסקית .

עם זאת, התחושה כי האילוץ הצרכני נוצל לרעה בצורה של העמדת מחירים גבוהים שלא לצורך, משאירה טעם מר בכל הקשור לאופן בו נתפשים הצרכנים בעיני חלק מן המיגזר העיסקי;

נראה כי בהקשר זה קיימים 2 סוגים של אנשי עסקים: אלה הרואים בצרכן שותף שלהם לתהליך הפקת הרווחים ונוהגים בו בהגינות המתבקשת, ואלה החושבים שאם לא "יחלבו" כל רווח אפשרי מהצרכן הם יתגלו כ"פראיירים" וכאנשי עסקים כושלים.

לא אחת מצביעים על הפחד להיתפס כ"פראייר"  כעל  תכונה לאומית מאפיינת  בישראל.

גם אם נתייחס לכך שלא כאל מימצא מדעי, עלינו להודות כי רבים מדי בקרבנו מונעים ע"י חשש כזה, אותו הם תופסים כשיא של השפלה וכפגיעה בכבודם.

אכן איש אינו אוהב שמנצלים אותו. אבל יש אצלנו מי שנותן למונח פרשנות קיצונית לפיה

"אם אינני מנצל את כל מי שאני יכול בכל בפעם שאני יכול" , יאמרו עלי שאני "פראייר".

בחיי המסחר, הצרכנים מרגישים את תוצאותיה של תפישה זו יום יום על בשרם.

גישה זו מוזנת במקרה הטוב מפחד וחוסר ביטחון באשר לדימוי העצמי , ובמקרה הגרוע יותר – מתאוות בצע, התנכרות ורוע. בשני המקרים מדובר בגישה מעוותת, המכערת את המדינה כולה בחוסר הגינות.

מישהו צריך היה כבר מזמן להתייצב נגדה ולהוקיע אותה.

לאחרונה נראה שזה גם מתחיל לקרות:

בכנסת נדון עתה תיקון יוצא דופן לחוק הגנת הצרכן – המגדיר דרכי סחר בלתי הוגנות וקובע אותן כעבירה.

המועצה הישראלית לצרכנות מפתחת עם מינהל מחקר וכלכלה במשרד הכלכלה את מדד ההגינות, שיבחן וימדוד את ההתנהלות של ענפים מסחריים וגם של בתי עסק וחברות, ויפורסם לציבור.

המנכ"לית היוצאת של משרד החינוך נענתה לבקשת המועצה הישראלית לצרכנות והכריזה על נושא "החינוך להגינות" כנושא המרכזי ליום הצרכן הבינלאומי 2014 במערכת החינוך.

ו"קופיקס" העמיד את מחירי כוס הקפה על 5 ₪, הראה כי יש היתכנות כלכלית לעסק המתנהל על פי מדיניות של רווחים הוגנים, והכריז בזאת כלפי גישת "מיקסום הרווחים":

המלך הוא עירום!

"קופיקס", הצרכנים מרימים לחייך כוס קפה !