הגינות היא גם האינטרס שלך

מה המשותף להטרדה מינית, עקיפת פקק תנועה בנסיעה על השוליים, המצאת תקלות על ידי טכנאי שירות, חנייה בחניית נכים והגעה לקופת האקספרס בסופרמרקט עם עגלה עמוסה?

התשובה: זלזול וחוסר התחשבות בזולת או בציבור מסיבה אחת ויחידה: הדבר משרת את האינטרס שלי ויש לי הכח לעשות זאת.

מניע זה להתנהגות אנושית בא לידי ביטוי במישור היחסים שבין אדם לחברו, בין עסק ללקוחותיו ובין הממסד לציבור האזרחים.

הוא מתעלם מן הכלל הבסיסי לחיים משותפים בחברה אנושית: הגבלת חופש ההתנהגות שלך באופן שלא יפגע באחר, או במילים אחרות "מה ששנוא עליך – אל תעשה לחברך" כדברי הילל.

עיקרון זה של הגינות והתחשבות נובע מן האמת הפשוטה: לכל באי החברה יש זכות שווה לחיים ולחופש. מי שנוטל לעצמו את זכות היתר לפגוע בזולת ולנצל את החלש ממנו, מבטא יהירות וזלזול בעובדה זו ומשדר שמבחינתו החוק היחיד שתופש הוא חוק הג'ונגל, שעל פיו רק החזק הוא שמשליט את רצונו.

תפיסה כזו מפוררת והורסת את המרקם החברתי ומבטאת את היפוך הערך היהודי של "ערבות הדדית" ו"שותפות גורל", שלא לדבר על "מציון תצא תורה" ו"אור לגויים".

הנפגעים הראשונים – אך לא האחרונים – יהיו כמובן המגזרים החלשים: הקשישים, הנכים, החולים, הילדים, העניים, העולים והזרים. בסופו של דבר, הפגיעה תגיע לכל אחד מאתנו.

גישה זו, שאסור לחברה להשלים אתה, משדרת קוצר ראייה גם מבחינת האינטרס של אלה הנוהגים בחוסר הגינות, כי כפי שנאמר " לא לעולם חוסן". גם הם יהיו פעם קשישים או חולים. גם להם יש – אולי כבר היום – הורים או ילדים שיהיו קורבנותיה של התנהלות כזו. גם הם תלויים כבר היום באמון מצד הציבור, כמצביעים או כלקוחות, ועלולים לשלם מחירים כבדים , חברתיים , פוליטיים וכלכליים , על התנהלותם זו.

השאלה היא מה אנחנו כיחידים ומה אנחנו כחברה יכולים לעשות לצמצום התופעה המכוערת, והתשובה מחייבת כל אחד ואחת מאתנו: לנהוג בהגינות בעצמנו כדי לשמש מופת ולהקרין ערך זה על סביבתנו, להגיב בעוצמה לכל גילוי של חוסר הגינות ולהיות שגרירי מסר ההגינות במעגלים החברתיים והמקצועיים שלנו.

צריך לשדר בקול רם וברור ובאופן שאיננו משתמע לשתי פנים: לא הוגן – לא עובר!

בלי מסר חד שכזה, שיבטא שינוי בנורמה המנחה והנדרשת בחברה הישראלית, לא יהיה גם למערכת החינוך שלנו סיכוי רב להצלחה, בבואה להכשיר את אזרחי המחר להתנהגות על פי הערכים המוצהרים של מגילת העצמאות; מטען הערכים שהיא עמלה להטמיע בבני הנוער יתנפץ אל מול המציאות המרה והמאמללת, המשדרת סגידה לאינטרסים האנוכיים והנצלניים ולהישגיות חסרת כל רגישות.

המנהיג ההודי מהאטמה גנדי יצא נגד החטאים החברתיים ומנה ביניהם בין היתר את הפוליטיקה ללא עקרונות, המסחר ללא מוסר, והמדע ללא אנושיות.

הגינות היא ההגנה שלנו מפני יצרינו – הגאווה, התאווה, הקנאה, השנאה, הפחד והכעס – ומפני עריצות הכוח. השמירה על נורמות הכבוד, היושר, ההתחשבות ואי ניצול הזולת, ברוח הכלל של הילל, היא האינטרס האמיתי של כל אחד מאתנו ושל כולנו כחברה, והיא הבסיס למהפכת ההגינות הדרושה כיום לישראל.

עו"ד אהוד פלג הוא מייסד המרכז לקידום ההגינות בישראל