הגינות אינה סופרת רגליים

"חברה שאיננה הוגנת כלפי בעלי חיים איננה הוגנת כלפי בני-אדם".

אמירה זו, המהווה פרפראזה על דברי המנהיג ההודי מהאטמה גנדי, ראויה , מסתבר, לתזכורות חוזרות ונשנות במדינת ישראל של שנות האלפיים.

בעשורים הקודמים היו אלה המאבקים של הארגונים להגנת בעלי חיים  נגד קרבות התנינים בחמת גדר, נגד הניסויים האכזריים בבעלי חיים, נגד פיטום האווזים המזעזע ונגד הרעלות החתולים חסרות ההבחנה.

השנה ההתמקדות היא במאבק להפסקת משלוחי העגלים החיים מאוסטרליה, תוך טלטולם במשך שלושה שבועות בים בתנאי החזקה קשים מנשוא. זוועות המסע ואחוזי התמותה הגבוהים במהלכו, המסתכמים במוות בייסורים של מאות עגלים ויותר למשלוח, כבר תוארו והוצגו בהרחבה.

מה שלא ברור הוא מדוע רשויות המדינה נותנות יד לפרקטיקה האכזרית הזאת שמטרתה להועיל לבעלי אינטרסים מסחריים לספק בידור גסטרונומי לחיך המפונק של הישראלים, כאשר קיימות חלופות סבירות בדמות יבוא בשר קפוא ובשר מצונן, החוסכות מן העגלים את הסבל הרב והמיותר שבמסע התלאות. ויודגש: אין המדובר בהפיכת החברה הישראלית לצמחונית, אלא בריסון תעשיית הבשר לצורך צמצום מימדיו של הסבל הנגרם לבעלי החיים "התורמים לה את גופם".

אותה דרישת ריסון אפיינה גם את מטרת המאבק בניסויים האכזריים וצמצומם לניסויים ההכרחיים בלבד, ואף זאת תוך חובה לנקוט בהם אמצעים למזעור הסבל.

גם בפרשת פיטום האווזים התמקד המאבק בהפסקת פעולת הפיטום האכזרית, ולא בהפסקת גידול אווזים. יש קוים אדומים מוסריים שניתן וחובה לשמרם גם במציאות שבה ממשיך קיומה של תעשיית הבשר.

זה המקום להזכיר כי המשרד המופקד על הגנת בעלי החיים לא "הצטיין" בתפקידו זה ולא הוביל את המהלכים המתבקשים לריסון סבלן של החיות האומללות. ברוב המקרים, אם לא בכולם, הוא אף התייצב נגד הארגונים שנאבקו למען ההתחשבות והחמלה.

בפסק הדין בפרשת פיטום האווזים הגדיר בג"צ את המדינה כשותפה לדבר עבירה.

הדברים כוונו למשרד החקלאות ולמשרד היועץ המשפטי לממשלה, שנתנו את הגיבוי להמשך הפיטום האכזרי , בניגוד לחוק ולקביעות מפורשות של בית-המשפט.

הלקח כנראה לא נלמד, ונדרשה הגשת עתירה נוספת לבג"צ לעצירת משלוחי העגלים.

בימים אלה, כאשר מתנהלת מלחמה פוליטית להחלשת כוחו של בית המשפט העליון, צריכים כל בעלי המצפון בישראל לשאול את עצמם לא רק מי יישאר להגן על בעלי החיים אם יצליחו לנטרל את בג"צ כשומר הסף המוסרי, אלא מי יישאר להגן על ההגינות, האנושיות והחמלה בחברה הישראלית כולה.