דברי יו"ר הועדה להגנת זכויות בעלי חיים בלשכת עורכי הדין – עו"ד אהוד פלג
ביום זכויות בעלי חיים בכנסת תשע"ז – 2017

ש.שלום: "כל שליבך אינו נפתח אליו  – מת הוא. אל תרצח!"
בהתאם לאמירה זו מתחוללים בישראל מידי יום הרבה מקרי רצח.

מי הם הנרצחים? לא במפתיע נמצא ביניהם הולכי על שתיים ועל ארבע.
אבל לא רק הזקנים בבתי האבות הסיעודיים שקראנו רק בימים האחרונים תיאורים נוראיים על ההתעללות בהם.

לא רק העגלים המסכנים מאוסטרליה העושים שבועות ארוכים בים בתנאי סבל איומים או האפרוחים הזכרים הנדחסים אל מותם רק מפני שנולדו למין הלא נכון.

בין הנרצחים נמצאות גם ההגינות והאנושיות במדינת ישראל שחסרונן מורגש באופן בו מתפקדות הרשויות המופקדות על מניעת ההתעללות הזו.

  • כשאין פיקוח ואכיפה ראויים לשמם – האנושיות נרצחת.
  • כשלא מקצים את התקציבים הדרושים והתקנים המספקים – האנושיות נרצחת.
  • כשמסכלים יוזמות חקיקה שנועדו לצמצם את סיבלם של בעלי החיים – האנושיות נרצחת (רק השבוע סיכלה הממשלה הצעת חוק של השדולה למען בעלי חיים בכנסת ושל לשכת עורכי הדין  שנועדה למנוע את ההתעללות בבעלי חיים בתעשיית הייצור של מוצרים מן החי).
  • כשמכשירים בתקנות פרקטיקות חקלאיות אכזריות כמו סירוס חזירים צעירים ללא הרדמהלצורך שיפור טעם הבשר שלהם – האנושיות נרצחת.

כל הטענות האלה מופנות היום לפיתחה של הממשלה בצירוף התזכורת: "רמתה המוסרית של חברה נמדדת ביחסה לבעלי החיים שבה" דומה שליבן של הרשויות השלטוניות האחראיות על הנושא לא נפתח עדיין באופן מעשי  לסיבלם של בעלי החיים, ואנחנו אומרים להן היום מכאן:

" כל שליבך אינו נפתח אליו – מת הוא. אל תרצח!"

bahk