אין פתרונות פשוטים/ מילים ולחן: אהוד פלג

ביצוע: דורון מזר
קולות: מיטל סגל
עיבוד והפקה מוזיקלית: דן ציפורי
בזמנים מאד קשים
אנו לא מתייאשים
ולנטוש לא מתפתים
כי אין פה פתרונות פשוטים

מסביב אובדי-עצות
שואלים מה לעשות
אם רבים מול מעטים
אז אין פה פתרונות פשוטים

מעבר: גם אם התמונה קודרת
והדרך לא ברורה
נזכור שאנו הנבחרת
וניצמד למטרה

פזמון:האור בקצה המנהרה
בעיקולים הוא לא נראה
ואם נסתר הוא המוצא
אז נחפש עד שנמצא
ייאוש הוא לא בלקסיקון
ולא יבוא כאן בחשבון
אלוהים הוא בפרטים
ואין פה פתרונות פשוטים

החיים הם מורכבים
יש רעים ויש טובים
יש שמסיכה עוטים
ואין פה פתרונות פשוטים

לא הכל שחור – לבן
לכל צבע יש גוון
המספרים קצת משטים
ואין פה פתרונות פשוטים

מעבר:
פזמון: