לקראת יום הכיפורים: חשבון נפש לא-חלבי‏

אמר הילל הזקן: "מה ששנוא עליך – אל תעשה לחברך".
מיהו חברך בהקשר אמירה זו? – כל מי שעלול להיפגע ממעשיך.
זהו כלל היסוד החברתי: חיה ותן לחיות.
בשונה ממערכת יחסים חד-צדדית של שליטה , כפיה וניצול,
כלל זה דוגל בעיקרון ההדדיות ההוגנת.
עד המאה העשרים ,היו מקומות בהם עיקרון זה לא הוחל לגבי נשים ולגבי שחורים.
במאה העשרים ואחת – אנחנו חוטאים לעיקרון זה ביחסינו לבעלי- החיים.
אלה הם יחסי ניצול ומרות של אדונים ועבדים, יחסים נעדרי חמלה או הגינות.
הלב האנושי לא ניתן לחלוקה: או שהוא פתוח לסבל - כל סבל, או שהוא אטום.
אי אפשר לגלות חמלה כלפי אדם אחד ולא כלפי אדם אחר.
אי אפשר לגלות חמלה כלפי בני אדם ולגלות אטימות-לב כלפי סבלו של בעל-חיים.
השופט מישאל חשין ז"ל שהלך בסוף השבוע לעולמו, קבע בפסק דינו הידוע בפרשת חמת -גדר:
" אדם הקהה לרגשות חיה – רגשותיו יקהו גם כלפי חברו האדם. התעללות בחיה היא התעללות בחסר ישע. המעשה טובל כולו בחוסר הגינות וחוסר הגינות טיבעו שהוא ניספג בנפשו של האדם".
אימרה ידועה קוראת לנו להקשיב תמיד לקול מצפוננו, כי רק כשהוא צודק, אנחנו שומעים אותו.
החמלה וההגינות הן אחיותיו של המצפון. כולם גם יחד שוכנים בליבנו.
האם אנחנו מקשיבים להם מספיק?
האם לדוגמא הקשיבו להם בזמנו מפטמי האווזים, כשהיו דוחסים בצינור מתכת דייסת תירס בלחץ משאבות לתוך גרונם של העופות? האם הקשיבו להם עובדי המשחטות כשנתנו מכות חשמל לפרות ולעגלים כדי לדרבנם לשחיטה? או הלולנים הדוחסים אפרוחים חיים לתוך שקיות פלסטיק אטומות כדי לגרום למותם בחנק ובמעיכה?
והאם מקשיבות להם רשויות השלטון המאפשרות לתופעות אכזריות אלה להתרחש בארצנו?
לפני כשנה אישרה הכנסת תקנות המאפשרות סירוס חזירים, לעיתים אף בלי הרדמה, כדי להשביח את טעמו של הבשר, לתפארת מדינת ישראל! לקרוא ולא להאמין.
לצערנו, גם לציבור הרחב תרומה משלו למצב זה, בכך שהוא ממשיך בשגרת יומו ומתגמל על ידי קניותיו את המערכת הכלכלית האחראית להתאכזרות זו.
היעדר החמלה כלפי בעלי חיים הפך אצלנו לתת-תרבות תרתי משמע.
אם "רחמיו על כל מעשיו" – היכן הם רחמינו?
אדמונד בירק אמר שכל שדרוש לרוע כדי לנצח הם אנשים טובים היושבים בחיבוק ידיים.
אליהם יש להוסיף גם אנשים טובים המעודדים בסכין ומזלג את אותם המפעלים הנוהגים באכזריות בתעשיית הבשר והעוף.
מעולם לא היה הביטוי "זה בידיים שלנו" הולם יותר לתיאור דרך למאבק ברוע.
עם חשבון הנפש לקראת יום הכיפורים הקרב, כדאי שנשאל את עצמנו מתי הקשבנו לאחרונה לקול מצפוננו ושמענו את בכיים של בעלי- החיים...

בעקבות בג"ץ פקודת הכלבת